+ Alătură-te familiei APL
Cumpără Susţine Conectează-te
Moldova

Politica comanda produsului și livrării și returnării produselor

Livrarea produselor de marca comercială APL este realizată de serviciile poștale și diverse servicii curier rapid, precum și cumpărătorul le poate primi la reprezentanțele Grupului de companii APL și la centrele de deservire regionale.

Livrarea produselor prin intermediul serviciilor poștale și servicii curier rapid se realizează pe contul cumpărătorului pe tot teritoriul UE, FR, CSI, SUA, CANADA. Costul livrării depinde de tarifele serviciului postal, curier rapid, de region și adresa livrării.

Cumpărătorul poate ridica produsele independent, fără plata costurilor de livrare la orice reprezentanţă a Grupului de companii APL, sau să primească produsele la centrul de deservire regional. Lista și adresele reprezentanțelor Grupului de companii APL şi a centrelor de deservire regionale apare direct la comanda produselor. Prelucrarea comenzii şi livrarea efectivă de produse (transmiterea produselor serviciului poştal sau curier rapid) se efectuează în termen de 2 zile lucrătoare de la data plăţii a comenzii, cu excepţia livrărilor la adresele reprezentanțelor şi a centrelor de deservire regionale. La alegerea livrărilor pentru reprezentanță sau centrul de deservire regional, expedierea produselor se face în termen de 7 zile lucrătoare începând cu data de plată a comenzii.

La primirea produselor comandate, cumpărătorul ar trebui să verifice siguranţa ambalajului şi integritatea grupării comenzii, după care trebuie să plătească pentru livrare reprezentantului al serviciului poştal sau de curier rapid (dacă livrarea a fost efectuată prin serviciul postal sau de curier rapid) şi să semneze în factură.

La primirea produselor comandate la centrul de deservire regional, cumpărătorul ar trebui să verifice siguranţa ambalajului şi integritatea grupării comenzii şi să semneze în factură.

Comanda produsului

Comandarea produselor mărcii APL se realizează prin intermediul site-urilor aplgo.com și backoffice.aplgo.com. Pe aceste site-uri, în secțiunea magazinului există o interfață convenabilă pentru a comanda produsele mărcii APL.

Compania noastră deține periodic promoții, ale căror condiții detaliate compania le publică în prealabil pe site-urile aplgo.com și backoffice.aplgo.com. În special, pe unele dintre ele, la cererea cumpărătorului îi este eliberat și un produs de prezentare suplimentar.

Pentru a primi un produs de prezentare în perioada promoției, cumpărătorul trebuie să selecteze un produs de prezentare împreună cu comanda principală și să îl adauge în coș. Apoi, înainte de a plăti, cumpărătorul trebuie să confirme neapărat (pe site va apărea căsuța pentru marca corespunzătoare) că este de acord cu alegerea produsului de prezentare făcut de acesta.

Pentru a refuza să primiți un produs de prezentare în perioada promoțională, pur și simplu nu adăugați produsul de prezentare în coș și confirmați înainte de a plăti comanda principală (pe site va apărea caseta pentru marca corespunzătoare), că cumpărătorul refuză să primească produs de prezentare.

Returnarea produselor

În cazul depistării unor neconformități şi/sau deteriorare a bunurilor, reprezentantul serviciului poştal sau de curier rapid, în prezenţa cumpărătorului întocmește actul de depistare a neconformităților și/sau deteriorare a produselor.

În cazul depistării unor neconformități şi/sau deteriorare a bunurilor la primirea acestora într-un centru de deservire regional, reprezentantul centrului regional de servicii, în prezenţa cumpărătorului întocmește actul de depistare a neconformităților și/sau deteriorare a produselor.

După primirea produselor şi semnarea documentelor de predare-primire, reclamațiile privind cantitatea, calitatea, gama, completitudinea, ambalaj și/sau ambalare a produselor nu vor fi acceptate (cu excepţia cererilor de vicii ascunse a produselor).

Cumpărătorul are dreptul de a refuza produsele în orice moment înainte de predare a acestora, şi după predarea produselor în 7 zile sub rezerva conservării a aspectului commercial al acestora, integrității ambalajului, precum şi documentelor care confirmă faptul şi condiţiile de cumpărare a acestor produse. Lipsa de documente la cumpărător care confirmă faptul şi condiţiile de procurare a produselor, nu-l lipsesc de capacitatea sa de a se baza pe alte probe de procurare a produselor.

În cazul în care cumpărătorului i-au fost predate produsele cu defecte ascunse, adică deficienţele care nu pot fi detectate cu buna primire a mărfurilor, după primirea produselor şi semnarea documentelor de predare-primire, pretenţii privind calitatea, cantitatea, gama, completitudinea, ambalajul și ambalarea nu vor fi acceptate (cu excepţia cererilor de vicii ascunse). (deschiderea produselor imediat la primirea acestora, în prezenţa unui reprezentant al serviciilor poștale sau de curier rapid), cumpărătorul poate nu mai târziu de 7 zile de la primirea acestor produse să notifice vânzătorul despre aceste încălcări şi este în drept la alegerea lui să ceară:

- înlocuirea produselor pe produse de calitate cuvenită;

- restituirea sumelor plătite pentru produse, în timp ce produsele cu vicii ascunse se returnează vânzătorului.

Înlocuirea produselor de calitate necorespunzătoare se face în termen care nu depățește în comun termenul de procesare a comenzii şi termenul de livrare a comenzii. Termenul de procesare a comenzii se realizează în 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Termenul de livrare a comenzii depinde de serviciul poștal sau de curier rapid și metodele de livrare, definite de serviciul corespunzător.

În cazul în care cumpărătorului i-au fost predate produse cu defecte ascunse, costul returnării acestora este plătit de către vânzător. În cazul returnării de produse de bună calitate, costul livrării acestora este plătit de către cumpărător.

În cazul în care produsele sunt returnate vânzătorului, din cauza neprimirii lor de către cumpărător, din cauza expirării perioadei de depozitare, după livrarea la punctul de livrare al serviciului poștal sau de curierat, Cumpărătorul este obligat să ramburseze vânzătorului costurile asociate trimiterii, depozitării și returnării produselor comandate de vânzător. Cheltuielile specificate pot fi deduse de către vânzător din suma fondurilor din soldul cumpărătorului în contul personal de pe site-ul web backoffice.aplgo.com. În absența fondurilor necesare pentru anularea costurilor suportate de vânzător în legătură cu neprimirea de către cumpărător și returnarea produselor, vânzătorul re-livrează produsele, ținând cont de includerea în costul produselor, costurile suportate de vânzător pentru livrarea, depozitarea și returnarea produselor care nu au fost primite anterior de cumpărător.

Returnarea fondurilor către cumpărător, în caz de refuz de produse de bună calitate până în momentul primirii acestora, sau produse de calitate ne, se efectuează nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii corespunzătoare.

Pentru a efectua returnarea produselor este necesar:

1. De a scrie o adresare în formă liberă prin legătură inversă (feedback) în cabinetul personal al cumpărătorului;

2. De a face copia actului de identitate cu calitate care permite de a citi clar toate semnele de pe document;

3. În cazul recepționării produselor prin intermediul serviciului poștal sau de curier rapid, pentru a menţine aspectul şi proprietăţile de consum a produselor primite, trebuie de ambalat acestea într-un ambalaj exterior (cutie mai mare), şi de umplut spaţiul interior liber cu orice material de amortizare, care permite a le proteja de impactul mecanic şi a trimite produsele la adresa care va fi expediată prin feedback-ul în cabinetul personal al cumpărătorului. Atunci când are loc expedierea produselor neapărat se face inventarul detaliat al atașamentului. Fără inventarul ataşamentului reclamațiile nu sunt acceptate şi nu sunt examinate!

La returnarea produselor cumpărătorul plăteşte serviciile poştale sau de curier rapid independent, pe cheltuiala sa. Dacă returnarea se face din cauza unor defecte ascunse în produse, costul acestor cheltuieli se compensează de către vânzător la prezentarea de către cumpărător a chitanței și a bonului de plată a serviciului de livrare.

4. În cazul primirii a produselor la centrul de deservire regional, cumpărătorul poate returna acestea vânzătorului direct prin reprezentantul autorizat al centrului dat.

5. Împreună cu produsele pe care cumpărătorul le întoarce, el trebuie să prezinte obligatoriu actele de predare-primire (anexate la fiecare comandă), o copie a actului de identitate a cumpărătorului şi o copie a chitanţei de plată produselor returnate.

6. În plus, este necesar de a trimite bonul de plată, o copie a actului de identitate a cumpărătorului, detaliile bancare pentru transferal mjloacelor băneștu pentru produsele returnate, precum şi fotografia produselor la e-mail-ul aplgo.com indicând motivele de returnare a produselor.

Refuzul returnării poate avea loc din următoarele motive:

- încălcarea integrităţii ambalajului poștal (folosiți doar ambalajul original poștal, pentru a evita lipirea cu bandă adezivă (cu excepţia celei poștale) şi cu alte materiale);

- expediere prin plată aplicată.

Returnarea banilor în caz de refuz al cumpărătorului de produse de calitate corespunzătoare până la momentul primirii acestora și a produselor de calitate necorespunzătoare:

Returnarea banilor către cumpărător se face doar prin transfer bancar.

Pentru returnarea banilor, cumpărătorul este obligat să expedieze la adresa electronică aplgo.com cererea semnată scanată în formă stabilită de către vânzător (forma cererii este afișată pe pagina web backoffice.aplgo.com) cu indicarea motivelor de returnare a produselor, precum și indicând tema mesajului «Returnarea» și informații următoare:

1. Contul curent al Cumpărătorului;

2. BIC al băncii;

3. INN al băncii банка;

4. Numele, prenuele (complet).

Vă rugăm să reţineţi că detaliile ar trebui să fie anume a cumpărătorului, restituirea fondurilor conform detaliilor de plată a unei părți terţe nu se face. Termenul de trecere în contul cumpărătorului a fondurilor depinde de reglementările interne ale băncii.

Vă rugăm să reţineţi că culorile originale ale produselor pot diferi de culorile și nuanțele de pe site, în funcţie de redarea culorilor de monitorul vostru care nu este un motiv pentru returnare a produselor de bună calitate.

Coş de cumpărături
X
Coşul dvs. APL este gol
Pentru perfectarea statutului de partener alegeţi în coş produse din seria Acumullit SA în valoare de MDL
Anulare
Aţi ale suficient produs pentru perfectarea statutului
${getItemCategory(item.category)}
Fără reduceri: MDL
Preţ cu amănuntul: MDL
Preț cu ridicata: MDL
Preţ cu amănuntul: MDL
MDL
MDL
MDL